Pytanie i odpowiedź

Pytanie:  Jak dokonać rejestracji kilku oddziałów jednej firmy oferenta?
Odpowiedź:  Podobnie jak w przypadku rejestracji dodatkowych pracowników firmy oferenta, aby dodać oddział firmy należy wysłać email na adres administratora oferentów w Orange. W wiadomości należy podać pełne dane teleadresowe (wraz z adresem email) oddziału.

Dokumenty
  Nazwa Opis